THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ - YOKOHAMA TYRE VIET NAM
Quay lại

THU HỒI XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam với tư cách nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam kính thông báo các thông tin về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng thu hồi

Theo quy định của Quyết định 16, đối tượng thu hồi là các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải bỏ, gồm có:

  • Săm và lốp xe

 

2. Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

 

STT

Tên điểm thu hồi

Địa chỉ (gồm điện thoại. fax. email)

Loại hình (điểm thu hồi cơ sở. tập trung. không cố định)

1

Công ty TNHH Thương Mại Phúc Kim Anh

419 Huỳnh Tấn Phát. Quận 7. Tp. HCM

Điện thoại: (028) 38723450

 Fax: (028)38723450

phutungxetanphong@gmail.com

Điểm thu hồi cơ sở

2

Công ty TNHH Lê Gia Phúc Tyre

27B Nguyễn Đình Chiểu. Quận 1. Tp. HCM

Điện thoại: 028.55666068 - lopxe.phucthao@gmail.com

Điểm thu hồi cơ sở

3

Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

Số 17. Đường số 10.  KCN Việt Nam – Singapore.  Phường Bình Hòa. Thị Xã Thuận An. Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3767909   

Fax: 0274 3767029 

Email: thuai.ytvi@yokohama.com.vn

Điểm thu hồi tập trung

 

3. Kết quả thu hồi và kết quả xử lý

Từ năm 2017 đến năm 2020

 

STT

Tên sản phẩm thải bỏ đã thu hồi

Năm

Tên nhà sản xuất có hợp đồng thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Đơn vị tính sản phẩm

Đơn vị quy đổi/sản phẩm (kg)

Tổng khối lượng thu hồi (kg)

Tổng khối lượng đã chuyển giao để xử lý (kg)

Tên cơ sở thu gom, xử lý sản phẩm thải bỏ chuyển giao

1

Lốp xe

 

 

2017

Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

Cái

Trọng lượng lốp

218 kg

218 kg

Công ty TNHH Môi Trường Chân Lý

2018-2020

Cái

Trọng lượng lốp

0 kg

0 kg

 

2

Săm xe

2017-2020

Cái

Trọng lượng săm

0 kg

0 kg

 

Tin khác