1. Trang chủ
    2. Tin tức
    3. Tin trong nước

Tin trong nước

Thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ

April 13, 2021

Ngày 22 tháng 05 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg quy định về thu hồi, xử lý Sản phẩm thải bỏ (“Quyết định 16”). Theo đó, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam với tư cách nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có trách nhiệm thu hồi xử lý đối với sản phẩm do Công ty sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và bán tại thị trường Việt Nam. Nhằm mục đích tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam kính thông báo các thông tin về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ như sau:

1. Đối tượng thu hồi

Theo quy định của Quyết định 16, đối tượng thu hồi là các sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc được thải bỏ, gồm có:

  • Săm và lốp xe

 

2. Điểm thu hồi Sản phẩm thải bỏ

STT

Tên điểm thu hồi

Địa chỉ (gồm điện thoại. fax. email)

Loại hình (điểm thu hồi cơ sở. tập trung. không cố định)

1

 Công ty TNHH Thương Mại Phúc Kim Anh

 419 Huỳnh Tấn Phát. Quận 7. Tp. HCM

 Điện thoại: (028) 38723450

 Fax: (028)38723450

 phutungxetanphong@gmail.com

Điểm thu hồi cơ sở

2

 Công ty TNHH Lê Gia Phúc Tyre

 27B Nguyễn Đình Chiểu. Quận 1. Tp. HCM

 Điện thoại: 028.55666068 - lopxe.phucthao@gmail.com

Điểm thu hồi cơ sở

3

 Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam

 Số 17. Đường số 10.  KCN Việt Nam – Singapore.  Phường Bình Hòa.  Thị Xã Thuận An. Tỉnh Bình Dương

 Điện thoại: 0274 3767909   

 Fax: 0274 3767029 

 Email: thuai.ytvi@yokohama.com.vn

Điểm thu hồi tập trung

Tin tức khác