1. Trang chủ
    2. Tin tức
    3. Tin trong nước

Tin trong nước

Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Yokohama Tyre Việt Nam

April 13, 2021

1. GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC YTVI

Để sản xuất lốp xe, chúng ta cần phải lấy nguyên liệu từ cây cao su. Cây cao su được trồng nhằm phục vụ cho mục đích phát triển công nghiệp, nhưng việc trồng cây cao su cũng góp phần làm xói mòn đất và gây ô nhiễm môi trường đất, khi trồng cây cao su thì diện tích trồng cây rừng bị giảm đi, vô tình việc trồng cây cao su góp phần làm giảm tính đa dạng sinh học.

Nhưng để tạo sự sống con người, công ăn việc làm cho con người thì chúng ta không thể không sản xuất. Phát triển kinh tế đi đôi với hoạt động bảo vệ môi trường, sống hài hòa với thiên nhiên là một trong chính sách cơ bản về môi trường của tập đoàn Yokohama nói chung và Yokohama Việt Nam nói riêng.

Do đó, để thực hiện bù đắp phần nào về việc đã làm suy giảm tính đa dạng sinh học. Các nhà máy Yokohama ở Nhật, Philippine, Thái Lan, Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động về bảo tồn đa dạng sinh học. Và bắt đầu tháng 6 năm 2018, Yokohama ở Việt Nam bắt đầu thực hiện hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.

Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam đã phối hợp với vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát thực hiện hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh đó Yokohama cũng đã thực hiện phối hợp với Viện Sinh Thái Học Miền Nam để thực hiện các hoạt động nhằm đánh giá tính hiệu quả của hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học.

2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC YTVI

2.1. Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Lò Gò Xa Mát Tây Ninh

Ngày 20 tháng 8 năm 2018, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam (YTVI) đã phối hợp với vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát triển khai hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Thực hiện  trồng 500 cây bản địa quý hiếm, gồm gõ mật, giáng hương, sưa, trắc, móng bò, cẩm lai... trên diện tích 1 ha tại khu lâm viên hành chính vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát Tỉnh Tây Ninh.

Đây là chương trình nhằm quy tập các loại cây bản địa quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Những cây này có khả năng cải tạo môi trường, chống biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện tự nhiên để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn, phát triển các loài cây quý hiếm hiện có tại Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Tham gia hoạt động có phó chủ tịch UBND huyện tân biên, thành viên của vườn quốc gia, lực lượng kiểm lâm và thành viên của công ty Yokohama.

Trong đợt này, các thành viên của Yokohama được tham gia buổi tuyên truyền về công tác bảo tồn đa dạng sinh học thực tế tại VGG Lò Gò Xa Mát và được tham quan trực tiếp ngoài thực địa vườn quốc gia.

Dự án này được thực hiện trong vòng 4 năm (từ năm đầu tiên ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 11 năm 2021).

2.2 Hoạt động khảo sát tính đa dạng loài tại Lò Gò Xa Mát Tây Ninh.

Trong 3 ngày 2 đêm 17, 18,19 tháng 9 năm 2018, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam (YTVI) đã phối hợp với Viện Sinh Thái Học Miền Nam (SIE) thực hiện hoạt động khảo sát tính đa dạng của loài. Đây là một hoạt động để thực hiện đánh giá tính hiệu quả của hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 

Tham gia hoạt động này có 4 thành viên YTVI và 5 chuyên viên của SIE.

Một số hoạt động được thực hiện trong thời gian này đó là:

  • Đo các chỉ tiêu môi trường bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, độ ẩm đất để đánh giá các chỉ tiêu môi trường
  • Ghi nhận thành phần loài thực vật, đánh giá giá trị đa dạng sinh học, tăng trưởng, sức sống của cây và tốc độ đồng hóa CO2.
  • Khảo sát tập trung vào 3 nhóm chính là chim, côn trùng, và lưỡng cư bò sát

Hoạt động này được thực hiện định kỳ 2 lần/năm trong 4 năm.

Hình ảnh khảo sát ban đêm

Khảo sát lưỡng cư, bò sát ban đêm

Bẩy côn trùng sống đêm

 

Hình ảnh khảo sát ban ngày

Tin tức khác