1. Trang chủ
    2. Video

Video

Video

February 14, 2022

"Để làm giàu và đóng góp vào sự hạnh phúc của mọi người, chúng tôi cống hiến toàn bộ nguồn lực và công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm hữu ích." Đây là triết lý cơ bản của công ty chúng tôi kể từ khi thành lập vào năm 1917.

Bước vào thế kỷ thứ 2 trong kinh doanh, chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để đạt mục tiêu và triết lý cơ bản của Tập đoàn bằng những sản phẩm hữu ích và giá trị.

#Yokohama #Towardthefuture #Huongtoituonglai

 

Khác