1. Trang chủ
    2. Phương châm

Phương châm

Phương châm

April 13, 2021

 

Chúng tôi phải xây dựng Yokohama trở thành một thương hiệu mạnh, tin cậy, đóng góp vào sự phát triển xa hơn của Tập đoàn, trở thành một Tập đoàn toàn cầu. Bằng cách đó, giá trị Tập đoàn mới được bền vững. Chúng tôi tâm niệm, sứ mệnh của một nhà sản xuất là “cung cấp sản phẩm tốt nhất với một mức giá cạnh tranh nhất đúng thời điểm thị trường đang có nhu cầu”, tất cả những điều này sẽ lần lượt đóng góp làm gia tăng sự phát triển của Tập đoàn. Để làm được điều đó, nền tảng của sứ mệnh này đòi hỏi phải có sự quan tâm sâu sát đến vấn đề “an toàn” và “môi trường”.

Chúng tôi sẽ ứng dụng các công nghệ hàng đầu của mọi thời đại, kết hợp với niềm đam mê của mỗi thành viên Yokohama Tyre Việt Nam, của Tập đoàn Yokohama, chúng tôi sẽ đóng góp cho cuộc sống của từng cá nhân tốt đẹp hơn, sự phồn vinh của xã hội và của thế giới.

“Yokohama phục vụ toàn xã hội, cung cấp công nghệ và sản phẩm nhằm đem lại một cuộc sống an toàn và thuận tiện hơn”.

  • Ngày càng đặt ra mục tiêu cao hơn, xây dựng môi trường làm việc cạnh tranh hơn.
  • Duy trì sự thân thiện và trung thực, ưu tiên môi trường tự nhiên.
  • Liên tục tạo ra, đóng góp cho sự phát triển của khách hàng, đối tác khách hàng và toàn xã hội”.
 

Khác