1. Trang chủ
  2. CSR

CSR

CSR

August 23, 2023

 Nguyên tắc cơ bản đối với nhân viên của YTVI (Tập đoàn Yokohama)

"Chúng tôi, những nhân viên của YTVI hành động nhằm hướng tới việc tôn trọng nhân quyền, đồng thời tạo ra một xã hội bền vững với ý thức tốt đẹp."    

1.  "Chúng tôi triển khai và cung cấp những hàng hóa, dịch vụ hữu ích cho xã hội để làm khách hàng hài lòng và tin tưởng".
2.Chúng tôi thực hiện cạnh tranh công bằng, minh bạch, tự do và kinh doanh hợp lý.  
3. Chúng tôi cung cấp những thông tin về doanh nghiệp một cách đúng đắn, bình đẳng.
4.Chúng tôi mang đến sự tiện nghi và sự sung túc cho nhân viên. 
5.Chúng tôi giải quyết vấn đề môi trường theo hướng tích cực.
6.Chúng tôi thực hiện với tư cách là "một công dân tốt, một doanh nghiệp tốt"    
7.Chúng tôi kiểm soát và bảo quản tài sản, cũng như bảo mật thông tin của công ty     
8.Chúng tôi đóng góp cho sự hợp tác quốc tế và phát triển trong khu vực.   

 Chính sách môi trường

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết:

 1. Kiểm soát và tích cực thực hiện giải quyết các vấn đề môi trường. Tuân thủ yêu cầu pháp luật, các yêu cầu khác liên quan và các nghĩa vụ phải tuân thủ được xác định. 
 2. Mọi rủi ro có nguy cơ gây thiệt hại đến con người, hủy hoại môi trường đều có thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu và mọi cơ hội luôn được xem xét.
 3. Cam kết bảo vệ môi trường thông qua thiết lập và thực hiện các kế hoạch ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái và các hoạt động như trồng cây, giảm tiêu hao năng lượng để giảm biến đổi khí hậu. 
 4. Tham gia và có trách nhiệm với cộng đồng về hoạt động môi trường.
 5. Thiết lập và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường, đảm bảo mọi nhân viên công ty được đào tạo về các hoạt động môi trường.
 6. Phổ biến chính sách đến tất cả các nhân viên, các bên liên quan và có sẵn trong cộng đồng.

 Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001)

Với phương châm “Bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn môi trường làm việc là nền tảng cho sự phát triển”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết thực hiện và cải thiện môi trường làm việc thông qua các hoạt động:

 1. Tiến hành các hoạt động 3S:
  • Sàng lọc những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng.
  • Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi khi sử dụng.
  • Sạch sẽ: Vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc.
 2. Thực hiện nhận dạng, phân tích, đánh giá và cải tiến các điểm không an toàn trên máy móc, thiết bị và khu vực làm việc.
 3. Nâng cao ý thức về an toàn đối với mọi thành viên bằng các hoạt động huấn luyện một – một, huấn luyện về dự báo mối nguy hiểm (KYT) và đảm bảo các nhân viên đều được đào tạo kiến thức về an toàn.
 4. Tuân thủ thực hiện hoạt động về an toàn theo phương châm: “Dừng - Hô - Chờ”.
 5. Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, khách hàng, tập đoàn, chính quyền địa phương và các yêu cầu khác.

 
Chính sách này được phổ biến đến tất cả các nhân viên, các bên liên quan và có sẵn trong cộng đồng.

 Bình Dương, Ngày  29  tháng   08  năm 2012

 Tổng giám đốc

 Hitoshi Kobayashi
    

 Chính sách chất lượng (ISO 9001)

Để đạt được mục tiêu cung cấp sản phẩm lốp xe có chất lượng cao nhất đến với khách hàng, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam đã phát triển chính sách quản lý chất lượng tại tất cả các cấp trong tổ chức công ty:

 1. Việc sản xuất lốp xe của Công ty dựa trên phương châm Khách hàng là trên hết.
 2. Sản phẩm lốp xe của công ty đáp ứng được yêu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng, góp phần phát triển phồn vinh cho xã hội.
 3. Nhân viên Công ty luôn duy trì tốt việc vận hành tất cả các thiết bị và tuân thủ đúng các quy trình tạo sản phẩm một cách hiệu quả thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đúng đắn.
 4. Công ty xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu luật định cho sản phẩm và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống.
 5. Tất cả các nhân viên Công ty hiểu rõ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty một cách trung thực và nhiệt tình.


Với chính sách chất lượng này, chúng tôi tự tin rằng sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng và mang lại lợi nhuận cho công ty, xứng đáng góp phần vào sự phát triển của xã hội.

 

Bình Dương, Ngày  19  tháng  10  năm 2012
Tổng giám đốc

Hitoshi Kobayashi

 

 Chính sách môi trường (ISO 14001)

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết:

 1. Tích cực giải quyết các vấn đề môi trường và thực hiện áp dụng kiểm soát theo yêu cầu của pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường.
 2. Thiết lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường.
 3. Thiết lập và thực hiện kế hoạch giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm và tiêu hao năng lượng.
 4. Tích cực thực hiện các hoạt động trồng cây và tham gia các hoạt động cộng đồng về môi trường.
 5. Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường và đảm bảo các nhân viên đều được đào tạo kiến thức về các hoạt động môi trường.
 6. Phổ biến chính sách đến tất cả các nhân viên, các bên liên quan và có sẵn trong cộng đồng.

         Bình Dương, Ngày   10  tháng   08  năm 2012

  Tổng giám đốc
                         

Khác