Nguyên tắc cơ bản đối với nhân viên của YTV (Tập đoàn Yokohama) - YOKOHAMA TYRE VIET NAM
Quay lại

Nguyên tắc cơ bản đối với nhân viên của YTV (Tập đoàn Yokohama)

"Chúng tôi, những nhân viên của YTV hành động nhằm hướng tới việc tôn trọng nhân quyền, đồng thời tạo ra một xã hội bền vững với ý thức tốt đẹp."    
 

1.  "Chúng tôi triển khai và cung cấp những hàng hóa, dịch vụ hữu ích cho xã hội để làm khách hàng hài lòng và tin tưởng".
2.Chúng tôi thực hiện cạnh tranh công bằng, minh bạch, tự do và kinh doanh hợp lý.  
3. Chúng tôi cung cấp những thông tin về doanh nghiệp một cách đúng đắn, bình đẳng.
4.Chúng tôi mang đến sự tiện nghi và sự sung túc cho nhân viên. 
5.Chúng tôi giải quyết vấn đề môi trường theo hướng tích cực.
6.Chúng tôi thực hiện với tư cách là "một công dân tốt, một doanh nghiệp tốt"    
7.Chúng tôi kiểm soát và bảo quản tài sản, cũng như bảo mật thông tin của công ty     
8.Chúng tôi đóng góp cho sự hợp tác quốc tế và phát triển trong khu vực.