Chính sách môi trường - YOKOHAMA TYRE VIET NAM
Quay lại

Chính sách môi trường

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết:
 

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là nền tảng cho sự phát triển bền vững”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết:

1. Kiểm soát và tích cực thực hiện giải quyết các vấn đề môi trường. Tuân thủ yêu cầu pháp luật, các yêu cầu khác liên quan và các nghĩa vụ phải tuân thủ được xác định. 

2. Mọi rủi ro có nguy cơ gây thiệt hại đến con người, hủy hoại môi trường đều có thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu và mọi cơ hội luôn được xem xét.

3. Cam kết bảo vệ môi trường thông qua thiết lập và thực hiện các kế hoạch ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái và các hoạt động như trồng cây, giảm tiêu hao năng lượng để giảm biến đổi khí hậu. 

4. Tham gia và có trách nhiệm với cộng đồng về hoạt động môi trường.

5. Thiết lập và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường, đảm bảo mọi nhân viên công ty được đào tạo về các hoạt động môi trường.

6. Phổ biến chính sách đến tất cả các nhân viên, các bên liên quan và có sẵn trong cộng đồng.