Chính sách chất lượng (ISO 9001) - YOKOHAMA TYRE VIET NAM
Quay lại

Chính sách chất lượng (ISO 9001)

Để đạt được mục tiêu cung cấp sản phẩm lốp xe có chất lượng cao nhất đến với khách hàng, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam đã phát triển chính sách quản lý chất lượng tại tất cả các cấp trong tổ chức công ty:

   1.  Việc sản xuất lốp xe của Công ty dựa trên phương châm Khách hàng là trên hết.

   2.  Sản phẩm lốp xe của công ty đáp ứng được yêu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng, góp phần phát triển phồn vinh cho xã hội.

   3.  Nhân viên Công ty luôn duy trì tốt việc vận hành tất cả các thiết bị và tuân thủ đúng các quy trình tạo sản phẩm một cách hiệu quả thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đúng đắn.

   4.  Công ty xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu luật định cho sản phẩm và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống.

   5.  Tất cả các nhân viên Công ty hiểu rõ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Công ty một cách trung thực và nhiệt tình.

Với chính sách chất lượng này, chúng tôi tự tin rằng sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng và mang lại lợi nhuận cho công ty, xứng đáng góp phần vào sự phát triển của xã hội.

                                                       Bình Dương, Ngày  19  tháng  10  năm 2012
                                                                                    Tổng giám đốc
                                                                                    Hitoshi Kobayashi