Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001) - YOKOHAMA TYRE VIET NAM
Quay lại

Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18001)

Với phương châm “Bảo vệ sức khỏe và đảm bảo an toàn môi trường làm việc là nền tảng cho sự phát triển”, Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam cam kết thực hiện và cải thiện môi trường làm việc thông qua các hoạt động:

1.  Tiến hành các hoạt động 3S:
   1.1.    Sàng lọc những vật dụng không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng.
   1.2.    Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, theo một trật tự nhất định, tiện lợi khi sử dụng.
   1.3.    Sạch sẽ: Vệ sinh sạch sẽ tại nơi làm việc.

2.  Thực hiện nhận dạng, phân tích, đánh giá và cải tiến các điểm không an toàn trên máy móc, thiết bị và khu vực làm việc.

3.    Nâng cao ý thức về an toàn đối với mọi thành viên bằng các hoạt động huấn luyện một – một, huấn luyện về dự báo mối nguy hiểm (KYT) và đảm bảo các nhân viên đều được đào tạo kiến thức về an toàn.

4.    Tuân thủ thực hiện hoạt động về an toàn theo phương châm: “Dừng - Hô - Chờ”.

5.    Thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật, khách hàng, tập đoàn, chính quyền địa phương và các yêu cầu khác.
 
Chính sách này được phổ biến đến tất cả các nhân viên, các bên liên quan và có sẵn trong cộng đồng.
    
                                                     Bình Dương, Ngày  29  tháng   08  năm 2012
                                                                                   Tổng giám đốc


                                                                                  Hitoshi Kobayashi