Hệ Thống phân phối

ĐC : Căn 43 Lô 3, Khu dân cư bến xe Tỉnh Kiên Giang

DĐ : 0936666638

ĐT :