Hệ Thống phân phối

ĐC : 35 Trần Việt Châu, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

DĐ : 0909051099

ĐT : 07103766720