Phạm Khánh Vỹ

Hệ Thống phân phối

Phạm Khánh Vỹ

ĐC : Tổ Dân Phố 1, TT. Phú Thiện, H. Phú Thiện, T. Gia Lai

DĐ : 0972392202

ĐT :