Hệ Thống phân phối

ĐC : 109 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

DĐ : 0905142860

ĐT :