1. Trang chủ
    2. Bảo quản lốp
    3. Lốp hỏng

Lốp hỏng

Không bao giờ sử dụng lốp có các tình trạng sau và phải thay lốp ngay lập tức

  • khi mặt lốp mòn tói điểm chỉ định thay lốp
  • khi lốp bị rách lộ sợi vải trên trong
  • khi lõi bố hay dây thép lộ ra ngoài