1. Trang chủ
    2. Bảo quản lốp
    3. Kiểm tra ngoại vật và hư tổn

Kiểm tra ngoại vật và hư tổn

  • Đá, sỏi và các ngoại vật mấc vào mặt lốp có thể làm hỏng lốp. Cần loai bỏ các ngoại vật mắc vào mặt lốp.
  • cần tránh những vật thể và chướng ngại vật trên đường như ổ gà, mảnh kính, mảnh kim loại, mảnh vụn gỗ và lề đường vì nó có thể làm hỏng lốp, dẫn đến mất an toàn.