1. Trang chủ
    2. Bảo quản lốp
    3. Giai đoạn chạy rô-đai

Giai đoạn chạy rô-đai

Phải đảm bảo lốp mới được chạy rô-đai với vận tốc dưới 80km/giờ trên đoạn đường ít nhất 100km đối với các lốp mùa hè.