1. Trang chủ
    2. Bảo quản lốp
    3. Cân chỉnh bánh xe

Cân chỉnh bánh xe

Trong trường hợp có vấn đề với hệ thống giảm xóc của xe, độ ổn định khi lái có thể ảnh hưởng và lốp có thể mòn không đều. Vui lòng kiểm tra và điêu chỉnh các bánh xe cho đúng.